Polislik Sözlü Mülakat Soruları

Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Evet, polis olabilecek şartları taşıdığıma inanıyorum.

Polis öfkesine nasıl hâkim olmalıdır?

Yaptığı işin devleti temsil ettiğini unutmamalı.

Polis nedir?

Kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlamakla görevli örgüttür.

Saatte iki saniyede bir olan nedir?

A harfi

İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir?

Sabır, görevine sadakat, duygu ve öfke kontrolü.

Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasına bakan ve daha sonra hayatını kaybeden doktor kimdir?

Prof Dr.Cemil TAŞÇIOĞLU

Atatürk’ü 1919 yılında İstanbul’dan Samsun’a götüren geminin adı nedir?

Bandırma Vapuru

İstiklal Marşı’nın Bestecisi kimdir?

Osman Zeki Üngör

Osmanlı İmparatorluğunda ilk Halife kimdir?

Yavuz Sultan Selim

Devleti meydana getiren temel unsur nedir?

Millet

Türkiye nin en uzun kara sınırına sahip ülke?

Suriye

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2.Cumhurbaşkanı kimdir?

İsmet İnönü

Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir?

Gaziantep

Emniyet Müdürlüğü hangi ile bağlı?

Çankaya/Ankara

Polis teşkilatının kuruluş yılı nedir?

10 Nisan 1845

İnkılapçılık ilkesini anlatınız?

İnkılap, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.

Laiklik ilkesini anlatınız?

Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Halkçılık ilkesini anlatınız?

Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir.
Halkçılık bir millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlemesi, halkın
kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.

Milliyetçilik ilkesini anlatınız?

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya,bu
çalışmayı ve bilinci, diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir.

Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız?

Doğrudan millet egemenliğine dayanan, yöneticilerin halk oylarıyla ve belirli bir süre seçilmesiyle
oluşan yönetim biçimine cumhuriyet denir.

Devletçilik ilkesini anlatınız?

Devletçilik; temel anlamıyla devletin ekonomik hayat içine girmesidir. Ama bu yapılırken sosyalist
model benimsenmez. Elinde sermayesi olan vatandaşlar, istediği şekilde üretime katılabilir.

Üniter Devlet nedir?

Tek ülke, tek Millet ve tek egemenlik vardır.

‘‘Akan su yosun tutmaz’’ sözünü açıklayınız.

Bilinen bir şeydir ki, devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar; hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine
mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. Denebilir ki hareketlilik, canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar; iyimser
kılar, kötülükten uzak tutar, düşkünlüğünü önler; böylece o insan hem kendine, hem de başkalarına yararlı.

TBMM’nin açılış tarihi?

23 Nisan 1920

Cumhuriyetin ilanı?

29 Ekim 1923

Radikal karar nedir?

Kesin karar.

Eğitim nedir?

Belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi.

Sosyalizm nedir?

Üretim araçlarının kamunun, devletin elinde olması, ekonomik etkinliklerin kâr yerine insanların gereksinimlerini
karşılaması gerektiğini öne süren, değer olarak emeğe önem veren, toplumun örgütlenmesinde köklü değişiklikler
amaçlayan siyasal öğreti. Bu öğretiye uygun toplumsal düzen.

Demokrasi kavramını açıklar mısınız?

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip
olduğu bir yönetim biçimidir.

‘‘Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır’’ sözünü açıklayınız.

Hemen her şeyin, her insanın bir kusuru, bir eksiği vardır. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost,
arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Böyle bir dost bulamayacağı gibi, dostsuz kalması da mümkündür. Bu
bakımdan insan bir şey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onları kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır.

Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?

Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınmıştır. Bu hak ve
özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz. Bu dokunulmazlığı sağlamak ve garanti altına almak için güçlü bir teşkilata
ihtiyaç vardır. İşte bu teşkilat emniyet teşkilatıdır. Güçlü bir emniyet teşkilatı topluma güven verir.

İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.

İnternet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. İnternet sayesinde dünyanın en büyük kütüphanelerinde
araştırma yapılabilir, internet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olunabilir, farklı mekânlardaki
arkadaşlarla sohbet edilebilir, alış-veriş yapılabilir hatta uçak bileti bile satın alınabilir. Hayatımızı bu kadar
kolaylaştıran internetin elbette ki zararlı yönleri de vardır. İnternet ortamında denetim neredeyse yoktur. Zararlı
içeriğe sahip sitelere çocuklar ve gençler kolayca erişebilmektedir. Maalesef bu durum çocukların ve gençlerin
psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.

Eleştiri nedir?

Eleştiri, bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak veya yazmak.

Damlaya damlaya göl olur atasözünü açıklayın.

Küçük şeylerin önemli olduğu, büyük birikimlerin ve getirilerin aslında küçük birikimlerden doğduğunu anlatır.

Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

Büyük Okyanus

Atılan ok geri gelmez atasözünü açıklayınız?

Düşünülmeden yapılan hareket ve eylemlerin geri dönüşü olmaz. Ona göre temkinli olmak gereklidir.

Trafik kuralları hakkında bilgi verin.

Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için konmuş
kurallar bütünüdür.

Karakter nedir?

Bir topluluğun, bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünü.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı ilk cami hangisidir?

Rumeli Hisarı Camisi

Para gerekli midir? Parasız insan gereksiz midir?

İnsan yaşamını derinden etkileyen olgulardan biri para olduğu için, yaşamın refahı için para gereklidir. İnsanın değeri
para ile biçilemez.

Ahlaksız bir görev verilse ne yaparsınız?

Görevin gerekliliğini sorgularım, görev kutsal değerlerimin bekası için zaruri ise yerine getiririm.

Adalet nedir?

Hak ve hukuku gözetme ve yerine getirmedir. Haklıya hakkını suçluya cezasını vermektir.

Suç korkusu nedir?

Bir suça ya da kişinin suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği bir duygusal korku veya endişe reaksiyonu.

Vatan sevgisi nedir?

Vatan; Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını
vereceği toprak bütününe vatan denilmektedir. Vatan sevgisiyse Üzerinde doğup büyüdüğü ve hayatını geçirdiği bu
topraklar için gerektiğinde hayatını feda edebilme, tüm sosyal ve ekonomik haklarından feragat edebilme duygusunu
vatan sevgisi olarak tanımlayabiliriz. Vatan sevgisi, en asil, en yüce sevgilerden biridir.

Siber saldırı nedir?

Bilgisayar, telefon ve online sistemlerin açıklarını bulup veri sızdırmak, sistemi durdurmak ya da tam olarak devre dışı
bırakmak. Şahıslar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da olabilir. Saldırıyı yapanlara halk arasında hacker denir.

Otorite nedir?

Herhangi bir konuda bir şeye herkesi inandırma, emretme, itaat ettirme gücü ve kudreti.

Disiplin nedir?

Kurallara uymak, yapılan işi daha önce belirlenen nizamlara uygun yapmak. Bir topluluğun yasalarına yazılı yazısız
kurallarına uymak.

Temel insan hakları nelerdir?

Yaşama hakkı, Sağlık hakkı, Düşünce özgürlüğü, Eğitim hakkı, İnanç özgürlüğü, İbadet özgürlüğü, Özel yaşamın gizliliği,
Ekonomik haklar.

Hiyerarşi nedir?

Ast üst ilişkisine hiyerarşi denir. Ast ve üst kıdem, rütbe, liyakate göre belirlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir